ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Εθελοντισμός-banner

ΟΡΙΣΜΟΣ

Σε γενικές γραμμές, ο όρος εθελοντισμός  αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός, δηλαδή στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη. Όμως, εθελοντής χαρακτηρίζεται και εκείνος που συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ανιδιοτελής

Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, όμως μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία πάνω στο ζήτημα αυτό.

Επίσημος και μη

Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο και ανεπίσημο.

Εθελοντισμός νέων

Αυτή η μορφή εθελοντισμού απευθύνεται σε νέους και συσχετίζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για θέματα όπως είναι η οικολογία, ο αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας.

Επαγγελματικός εθελοντισμός

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινωνικών φορέων, αλλά και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, αναπτύσσεται εθελοντική ενίσχυση νέων επιχειρηματιών.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΩΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολιάστε

Top