ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αύκου Μαρία  ΠΕ 18.17
Καγκελίδου Παρθένα ΠΕ 71
Καμήλαλη Κωνσταντία ΠΕ 18.30
Κάμινας Δημήτριος ΠΕ 14.04
Κολίτσης Νικόλαος ΠΕ 02
Κούλα Δήμητρα ΠΕ 08
Κυριαζής Νικόλαος ΠΕ 03
Μαυροβουνιώτη Χρύσα ΠΕ 15
Μαυρομάτη Αφροδίτη ΠΕ 18.12
Μητροσούδης Γεώργιος ΠΕ 18.15
Παναγιωτίδης Βασίλειος ΠΕ 16.01
Παπαδοπούλου Χριστίνα  ΠΕ 11
Ραπτοπούλου Μαργαρίτα  ΠΕ 02
Ψαρά Ελένη ΠΕ19

Top