ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός που έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο. Η έννοια της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται ανάμεσα μας και τους τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονα στην χώρα μας καθώς και σε πολλές χώρες της Ευρώπη. Πλέον, η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μία συμφωνία η οποία έχει πρωταρχικό στόχο να καταστήσει την Ευρώπη, ως η πρώτη κλιματική  ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050 αλλά και να την μετατρέψει σε μία σύγχρονη, αποδοτική ως την χρήση των πόρων και την ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντάς τις μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050, την οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεμένη από τη χρήση των πόρων αλλά και το πιο σημαντικό ότι κανένας άνθρωπος και περιφέρεια δεν θα μείνει στο περιθώριο.european-green-deal

Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς σε όλα τα επίπεδα: κλίμα, ενέργεια, μεταφορές, προστασία της βιοποικιλότητας, γεωργία και πιο κυκλική οικονομία. Κάθε δήμος και κάθε περιφέρεια θα πρέπει, να αρπάξουν αυτήν την ευκαιρία, και να συμμετάσχουν ενεργά σε μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, την ΕΕ και, ιδίως, με γειτονικές περιοχές σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βελτιώσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών παρέχοντας καθαρό αέρα, καθαρό νερό, καθαρό έδαφος κατάλληλο για βιοποικιλότητα, ενεργειακά και ανακαινισμένα κτίρια, υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, περισσότερες δημόσιες μεταφορές, καθαρότερη ενέργεια και πρωτοποριακή καθαρή τεχνολογική καινοτομία, προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, μελλοντικά βιώσιμες θέσεις εργασίας και τέλος την ανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο.

AdobeStock_199850553Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα. Το σύμφωνο αυτό, στοχεύεις στην κινητοποίηση των πολιτών, κοινοτήτων και οργανισμών ώστε να συμμετάσχουν στην δράση και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν τουλάχιστον  20 αντιπρόσωποι οι οποίοι ονομάζονται πρεσβευτές της χώρας.

Ωστόσο, η συμμετοχή όλων στο πρόγραμμα είναι αναγκαία. Το σύμφωνο για το κλίμα παρέχει έναν χώρο για όλους τους ανθρώπους, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, για να συνδεθούν και να εφαρμόσουν συλλογικά τις κλιματικές λύσεις που έχουν συζητηθεί, μεγάλες και μικρές. Ο καθημερινός τρόπος ζωής όλων των ανθρώπων έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε όλο αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πετύχει. Επομένως, κάποιες μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία του στόχου αυτού του προγράμματος.

Μαρία Γιακουμή

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης