Ένα ακόμα σχολικό έτος έρχεται στο τέλος του. Για κάποιους δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά για άλλους σημαίνει το [...]

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

ΑΠΟ: ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ιουν• 22•21

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή

Οι επιπτώσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα παιδιά

ΑΠΟ: ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ιουν• 22•21

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν θετικές επιπτώσεις στη ζωή μας

Καιρός και κλίμα

ΑΠΟ: ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ιουν• 22•21

 Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο

Πετρελαϊκή ρύπανση στη Μεσόγειο θάλασσα

ΑΠΟ: ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ιουν• 22•21

Η πετρελαϊκή ρύπανση υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα του θαλάσσιου νερού,

Τα θαύματα του βυθού

ΑΠΟ: ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ιουν• 22•21

Ο βυθός της θάλασσας είναι ένα τεράστιο, σκοτεινό και απομακρυσμένο περιβάλλον,

Αγαπάτε τη θάλασσα;

ΑΠΟ: ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ιουν• 22•21

Επιτέλους Καλοκαίρι!!!

ΑΠΟ: ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ιουν• 22•21

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

Top