Διδακτική επίσκεψη στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Σχολείο μας συμμετέχει στην εκδήλωση ¨Ανοικτή μέρα προς τα σχολεία¨ που διοργανώνει το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.

Ευκαιρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες να βρεθούν σε έναν πανεπιστημιακό χώρο και να εισπράξουν χρήσιμες πληροφορίες για την έρευνα, τα πειράματα αλλά και το αντικείμενο σπουδών του τμήματος και την πρόσβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος, εδώ: http://www.bio.uth.gr/

και προετοιμαστείτε για απορίες που θέλετε να διατυπώσετε κατά την επίσκεψη.