Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να καθιερώσει μια ετήσια Διεθνή Ημέρα για να αναγνωρίσει τον κρίσιμο ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη και την τεχνολογία μέσω της  απόφασης A / RES / 70/212 (σύνδεσμος είναι εξωτερικός).

Η Διεθνής Ημέρα των Γυναικών και των Κοριτσιών στην Επιστήμη, που γιορτάζεται στις 11 Φεβρουαρίου, υλοποιείται από την UNESCO και την UN-Women (σύνδεσμος είναι εξωτερική), σε ιδρύματα συνεργασίας και εταίρους της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύουν στην προώθηση των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη. Η Ημέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση της πλήρους και ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής στην επιστήμη για γυναίκες και κορίτσια.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για την UNESCO και η στήριξη των νεαρών κοριτσιών, η εκπαίδευσή τους και η πλήρης ικανότητα τους να ακούν τις ιδέες τους αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης και ειρήνης. 

Η αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ατζέντας για βιώσιμη ανάπτυξη – από τη βελτίωση της υγείας στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος – θα στηριχθεί στην αξιοποίηση όλων των ταλέντων. Αυτό σημαίνει να πάρουμε περισσότερες γυναίκες που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Η ποικιλομορφία στην έρευνα διευρύνει την ομάδα ταλαντούχων ερευνητών, φέρνοντας νέες προοπτικές, ταλέντο και δημιουργικότητα. Η Ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις κοινότητες επιστήμης και τεχνολογίας και ότι η συμμετοχή τους πρέπει να ενισχυθεί.

https://en.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday?fbclid=IwAR0sDva86cKdcP_UhqJOw0wL21LjMPjUI8LAgipUG3-oujmNgcDa7vzwmW4

Περισσότερο κορίτσια βρίσκονται στο σχολείο σήμερα από ποτέ, αλλά δεν έχουν πάντα τις ίδιες ευκαιρίες με τα αγόρια να ολοκληρώσουν και να επωφεληθούν από μια εκπαίδευση της επιλογής τους. Πολλά κορίτσια και γυναίκες συγκρατούνται από προκατάληψη, κοινωνικούς κανόνες και προσδοκίες που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν και τα θέματα που μελετούν. Είναι ιδιαίτερα υποεκπροσωπούμενοι στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) εκπαίδευση, και κατά συνέπεια στη σταδιοδρομία STEM.

Σύμφωνα με την πρωτοποριακή έκθεση της UNESCO Η κατανόηση του κώδικα: Η εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών στη ΣΤΕΜ , μόνο το 35% των φοιτητών STEM στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως είναι γυναίκες και παρατηρούνται διαφορές στους κλάδους STEM. Για παράδειγμα, μόνο το 3% των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγουν τις μελέτες τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτή η ανισότητα μεταξύ των φύλων είναι ανησυχητική, ειδικά επειδή οι σταδιοδρομίες STEM συχνά αναφέρονται ως θέσεις εργασίας του μέλλοντος, οδηγώντας την καινοτομία, την κοινωνική ευημερία, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την αειφόρο ανάπτυξη. Η UNESCO δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό στο πλαίσιο των προσπαθειών της να προωθήσει την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης και ως απάντηση στην απόφαση των κρατών μελών της για τον ρόλο της UNESCO στην ενθάρρυνση των κοριτσιών και των γυναικών να είναι ηγέτες στο STEM, συμπεριλαμβανομένης της τέχνης και του σχεδιασμού.

Στόχοι

Η ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών να εισέλθουν σε STEM πεδία σπουδών και σταδιοδρομίας και να παραμείνει η πορεία είναι επιτακτική ανάγκη. Όπως τόνισαν οι Υπουργοί Παιδείας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φόρουμ Συμπόψεων και Πολιτικών της UNESCO για το θέμα αυτό (Μπανγκόκ, 2017), αυτό απαιτεί ολιστικές και ολοκληρωμένες απαντήσεις σε όλους τους τομείς και δεσμεύει τα κορίτσια και τις γυναίκες να εντοπίζουν λύσεις στις επίμονες προκλήσεις.

Το έργο της UNESCO σε αυτόν τον τομέα έχει ως στόχο:

  • Βελτίωση της συμμετοχής, της επιτυχίας και της συνέχισης των κοριτσιών και των γυναικών στην εκπαίδευση STEM και τη σταδιοδρομία τους για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στα επαγγέλματα STEM
  • Ενίσχυση της ικανότητας των χωρών να παρέχουν εκπαίδευση STEM με γνώμονα το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της παιδαγωγικής
  • Ενίσχυση της συνειδητοποίησης της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης STEM για τα κορίτσια και τις γυναίκες

https://en.unesco.org/stemed

Για αιώνες, οι γυναίκες έχουν συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην επιστήμη. Έχουν ανακαλύψει θεραπείες που σώζουν ζωές, έχουν δημιουργήσει εφευρέσεις που έχουν αλλάξει τον κόσμο και έχουν διεξάγει καινοτόμες έρευνες, όμως σε πολλές περιπτώσεις τα ανεκτίμητα επιτεύγματά τους υποβαθμίζονται ή αγνοούνται.

Την Διεθνή Ημέρα των Γυναικών και των Κοριτσιών στην επιστήμη, ανακαλύπτουμε επτά γυναίκες επιστημόνισσες που θα πρέπει να γνωρίζουμε.

εδώ