Οδηγός για την υποστήριξη των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid19,

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου αποτελεί Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) μιας ομάδας σχολείων του Αγρινίου.

Για την υποστήριξη των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid19, δημιούργησε  έναν οδηγό και τον διαθέτει σε όλους.Λήψη αρχείου