Οι e-ιστορίες στην τάξη

Έντυπα δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην «ηλεκτρονική» τάξη για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών/τριών  σε περιόδους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών COVID 19.Λήψη αρχείου

Σε μορφή word εδώ

Πηγή: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.