“Επαγγέλματα με μέλλον και επιλογή σπουδών”

“Επαγγέλματα με μέλλον και επιλογή σπουδών”

δείτε το βίντεο από εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, εδώ