Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης. Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης.

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανωτάτη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

Σύμφωνα με αυτό το απολυτήριο γυμνασίου που θα πάρετε σε λίγες μέρες αντιστοιχεί στο επίπεδο 2.

Το απολυτήριο λυκείου είτε γενικού είτε επαγγελματικού καθώς είναι ισότιμα αντιστοιχεί στο επίπεδο 4.

Όσο θα συνεχίζετε τις σπουδές σας θα κατακτάτε ανώτερο επίπεδο.

Δείτε το παρακάτωΛήψη αρχείου

και διαβάστε περισσότερα στο φυλλάδιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf