28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Η Ελλάδα πολεμά τον φασισμό

Την Πίστη έβαλε πρόμαχο…

 1η Δημοσίευση: Οκτώβριος 2022 Συντάκτης  Άρθρου: π. Νεκτάριος.  ____________________________________________________       Σφιχταγκαλιάστηκαν. Η μάνα ακούμπησε στα χέρια του την εικόνα της Παναγιάς κι ο γιος την [...]