Μαθαίνουμε για τους Στόχους διασκεδάζοντας!

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Μάι• 07•18

P1130026P1130034P1130018P1130010P1130014P1130009

Χρησιμοποιήσαμε το υλικό:

α. «Βιβλίο Δραστηριοτήτων μαθητή» από το The Bigest Lesson  του THE GLOBAL GOALS for Sustainable Development σε επιμέλεια/ μετάφραση  Quality Net Foundation www.sustainablegreece2020.com.

Απαντήσαμε σε κουίζ, συμπληρώσαμε σταυρόλεξα και  πεδία, λύσαμε γρίφους και αναγραμματίσαμε αναγραμματισμούς.

«Το βιβλίο των δραστηριοτήτων λειτουργεί ως συμπληρωματικό του Εγχειριδίου του Μαθητή. Αποτελείται από 17 δραστηριότητες, που καθεμιά αντιστοιχεί σε έναν Παγκόσμιο Στόχο. Επιδίωξή του είναι η επιπλέον γνώση και κατανόηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βασίζονται επομένως στο θεωρητικό πλαίσιο της βιωματικής μάθησης και των επιμέρους αυτών μεθόδων. Βασική παραδοχή είναι ότι το βίωμα περιλαμβάνει και το στοχασμό, την επεξεργασία της εμπειρίας. Γι’ αυτό οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στο να ενεργοποιήσουν την κριτική ικανότητα του μαθητή σε κάθε συγκεκριμένο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση τη δομημένη συζήτηση και τη διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων που έχει προηγηθεί στη σχολική τάξη. Το υλικό διέπεται από τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για τους αυριανούς πολίτες του κόσμου που μαθαίνουν να σκέφτονται και να αναγνωρίζουν τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων και οι προτεινόμενες δραστηριότητες συνυφαίνονται γύρω από μια βασική ιδέα: την ενεργή συμμετοχή στη Δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου. Το προτεινόμενο υλικό είναι ευέλικτο. Ο/Η εκπαιδευτικός, ανάλογα με το χρόνο που έχει στη διάθεσή του/της, την ομάδα και το πλαίσιο στο οποίο θα εντάξει τις δραστηριότητες, μπορεί να αφιερώσει σ΄αυτές διάρκεια, να τις προσαρμόσει, να τις διευρύνει ή να τις εμπλουτίσει με άλλες δραστηριότητες και δράσεις που θα σκεφτεί ο/η ίδιος/α ή θα αντλήσει από άλλο συναφές παιδαγωγικό υλικό.»

β. Διαβάσαμε κόμικς για τους 17 Στόχους και  προβληματιστήκαμε διασκεδάζοντας.

Σχολιάστε

Top