22 Μαρτίου- Παγκόσμια Μέρα Νερού

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Απρ• 03•21

Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄1 τάξης αναρωτιούνται:

-Τι σημαίνει νερό για μένα;

-Τι είναι οι λεκάνες απορροής και από ποια τροφοδοτούμαστε με νερό;

-Ποια είναι η ποιότητα  του  νερό στο σπίτι μου;

- Πώς μπορώ να προστατεύσω τη λεκάνη απορροής της περιοχής μου;

Για να απαντήσουν σε  αυτά κι άλλα τόσα ερωτήματα αποφάσισαν να συμμετέχουν στην καμπάνια για το νερό που οργάνωσε η Παγκόσμια Μέρα Νερού-Ηνωμένα Έθνη με τίτλο: “Το νερό για μένα”. #Water2Me

sketch-69518152

Η καμπάνια έχει στόχο να  προκαλέσει   όλους/ες να εξετάσουν αυτήν την ερώτηση σε προσωπικό επίπεδο. Το νερό είναι μια από τις βασικές ανάγκες της ζωής μας, κανείς δεν μπορεί να ζήσει σε αυτήν τη γη χωρίς νερό. Η πανδημία COVID-19 έχει δείξει ακόμη πιο έντονα την κρίσιμη σημασία της υγείας, της υγιεινής και της επαρκούς πρόσβασης σε καθαρό νερό για την πρόληψη και τον περιορισμό ασθενειών. Πώς είναι σημαντικό το νερό για την οικιακή και οικογενειακή ζωή σας, τις πολιτιστικές σας πρακτικές, την ευημερία σας ή / και το τοπικό σας περιβάλλον;

Οι αστικοί πληθυσμοί ξεπερνούν τους πληθυσμούς των αγροτικών περιοχών και κατά συνέπεια αυξάνεται η πίεση στη διαθεσιμότητα νερού στις πόλεις. Η ιδέα μιας “Πόλης Ευαίσθητης στο Νερό” έχει αναδειχθεί ως ενοποιητικό όραμα μιας προσέγγισης διαχείρισης αστικών υδάτων που όχι μόνο ικανοποιεί τις ανάγκες σε νερό μιας πόλης, αλλά παρέχει επίσης μια σειρά σχετικών οφελών για την προστασία και την ενίσχυση της υγείας των υδάτινων οδών υποδοχής, τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας και δημιουργεί  δημόσιους χώρους που συλλέγουν, καθαρίζουν και ανακυκλώνουν νερό.

Μακροπρόθεσμα, μια ευαίσθητη στο νερό προσέγγιση οδηγεί στην αναγνώριση ότι το νερό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συνδεδεμένων, ζωντανών και βιώσιμων αστικών και αγροτικών κοινοτήτων!

Πώς οι άνθρωποι και οι υδάτινοι πόροι εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο και πώς μπορούν οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στην καθημερινή μας ζωή να επηρεάσουν και τους υδάτινους πόρους μας;

Έτσι αφού οι μαθητές και μαθήτριες μελέτησαν  πολλές πηγές αποφάσισαν να αναδείξουν τη σημασία του νερού στη ζωή του πλανήτη συμμετέχοντας στην καμπάνια σε συνεργασία με την κοινότητα «Δίδαξε τους Παγκόσμιους Στόχους »

Παρατήρησαν  τις εικόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Μέρα Νερού και ιδεοκαταιγισμό απάντησαν στην ερώτηση: « Τι σημαίνει για μένα  το νερό;» για καθεμιά εικόνα.

Επίσης συμπλήρωσαν  ομαδικά την αφίσα για τις λεκάνες  απορροής και το νερό που χρησιμοποιούμε. #Teach The Global Goals

Το νερό είναι πολύτιμο και σημαντικό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων , αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Και είναι πολύτιμο για όλους τους ανθρώπους της γης, όλες τις κοινωνίες, όλους τους βιότοπους.

Ας απαιτήσουμε ισότητα και στο νερό.

Δείτε το βιβλιαράκι που φτιάξαμε: https://read.bookcreator.com/13uqc6SfgFgG6Fi1ZJCuRqbfezH3

/J6cUViPkQrKN7JnKMbFETw

 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε:

Το νερό για μένα #Water2Me

https://drive.google.com/file/d/1fyU94tAoY7bNmEi9orE6OpLOaChPNNEx/view

Λεκάνες απορροής

https://www.pbslearningmedia.org/resource/ket09.sci.ess.water.wshed/what-is-a-watershed/

We All Live in a Watershed Music Video

https://youtu.be/3ZP0B8PsuNU

What Is A Watershed?

https://youtu.be/QOrVotzBNto

Watersheds conservation-WWF Guatemala

https://youtu.be/aq_AydC77Gs

Πλημμύρες-Διεύθυνση Υδάτων- ΧΑΡΤΗΣ

https://apdattikis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2e32efbe241a4830a8b1ce41616cc368

Υδατικοί Πόροι – Υδροληψίες Διεύθυνση Υδάτων Αττικής

https://apdattikis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1b4dcf6b0d9e4148ba024a50a2b6c03a

Παγκόσμια Μέρα Νερού

https://www.worldwaterday.org/share

Η υδροδότηση της Αττικής γης στα Αρχαία Χρόνια

https://youtu.be/jgzvzlgnkqE

Η ύδρευση της Αττικής

https://youtu.be/HoaT9BkmZHg

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς το νερό φτάνει στη βρύση μας;

https://youtu.be/ZBXx10GKudQ

H ΕΥΔΑΠ από ψηλά

https://youtu.be/kMUCgG01QlU

ΕΥΔΑΠ: Διαδικτυακά βιβλία «Παρέα με τον Σταγονούλη», «Το ταξίδι του Σταγονούλη»

https://youtu.be/kMUCgG01QlU

ΕΥΔΑΠ: Διαδικτυακά Παιχνίδια για την εξοικονόμηση του νερού, καθαρισμός νερού και καθαρισμός λυμάτων:

https://www.eydap.gr/LearnAboutWater/KidsSpace/stagonoulis/games/

Πού κρύβεται το νερό; Διαδικτυακό παιχνίδι από το Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

https://www.amnh.org/explore/ology/water/what-do-you-know-about-virtual-water

ExTNIE6W8AE5TAr - Copy

 

Σχολιάστε

Top