in STEAM : Κατανάλωση Νερού: Πισίνες Και Τουριστική Βιομηχανία

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ιουν• 16•21

Τον Μάιο του 2021  παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Οι αρχές καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και Διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες», που διοργανώθηκε  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Προϋπόθεση για την απόδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν η πρακτική εφαρμογή στην τάξη μίας από τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τα εργαλεία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η αποστολή μιας αναφοράς της εφαρμογής συνοδευόμενη από στιγμιότυπα της υλοποίησης από τη σχολική τάξη.

Έτσι ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα:

Είδαμε τα  Ανοικτά Για Όλους Περιβαλλοντικά Μαθήματα in STEAM.

Επιλέξαμε από την ενότητα: Διαχείριση Υδάτων το μάθημα «Κατανάλωση Νερού: Πισίνες Και Τουριστική Βιομηχανία (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση / κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση)»(5-6/6/2021), αφού φέτος ήταν η χρονιά του ΝΕΡΟΥ για μας,  μιας και ασχοληθήκαμε με το νερό στο Παγκόσμιο Project «Goals Project 2021- Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση»  και στην καμπάνια ενημέρωσης της Παγκόσμιας Μέρας Νερού «Τι σημαίνει το νερό για σένα;»

Διαβάσαμε αναλυτικά για το μάθημα:

https://cloud.graasp.eu/el/pages/602259fb05464665e04b0cdb/

subpages/6040a1816619a221185ee11c?previewing=true

Στην εισαγωγή του μαθήματος διαβάζουμε:

«Κατανάλωση Νερού: Πισίνες Και Τουριστική Βιομηχανία

Αυτό το  ψηφιακό μάθημα σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικό-οικονομικής προσέγγισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά καλούνται να αναλύσουν τις κοινωνικό-οικονομικές πτυχές του αυξημένου αριθμού πισίνων σε σχέση με τους δήμους, τους δημότες και την τουριστική βιομηχανία. Για να το κάνουν αυτό καθοδηγούνται να πραγματοποιήσουν μια ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (Strengths,  Weaknesses,  Opportunities  and Threats – SWOT) για κάθε ομάδα εμπλεκομένων. Στο τέλος τους μαθήματος, παρουσιάζουν βέλτιστες λύσεις και προτάσεις προκειμένου να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση νερού.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, οι μαθητές θα:

 • έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των χαρτών της Google και μπορούν να περιηγηθούν σε μια περιοχή, να σχεδιάσουν διαδρομές και να εξερευνήσουν μια περιοχή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δορυφόρου
 • γνωρίζουν πώς να υπολογίζουν την κατανάλωση και το κόστος του νερού
 • έχουν κατανοήσει ότι η συντήρηση μιας πισίνας μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές ζημίες
 • έχουν κατανοήσει και μπορούν πραγματοποιήσουν την ανάλυση SWOT
 • είναι σε θέση να πραγματοποιούν μια συνέντευξη
 • είναι σε θέση να συλλέγουν και να επεξεργάζονται ποιοτικά δεδομένα
 • μπορούν να συμμετέχουν σε μια εκστρατεία για το νερό παρουσιάζοντας τις γνώσεις τους.

Αυτό το μάθημα  μπορεί να εφαρμοστεί ως αυτόνομο μάθημα. Παράλληλα όμως, αποτελεί τμήμα του πακέτου μαθημάτων «Κατανάλωση Νερού» (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) το οποίο μπορεί να εφαρμόσει ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου project.

Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν κατανοώντας το φαινόμενο της εξάτμισης για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν επιστημονικές γνώσεις και να εξηγήσουν πώς γίνεται σπατάλη νερού σε μια πισίνα (Κατανάλωση Νερού: Μπορεί να γίνει σπατάλη νερού σε μια πισίνα;). Έπειτα μπορούν να συνεχίζουν με αυτό το μάθημα που προσεγγίζει το θέμα για τις πισίνες από κοινωνικό-οικονομική σκοπιά. Τέλος, μπορούν να εξερευνήσουν και προτείνουν διάφορες πρωτότυπες ιδέες για τη μετατροπή μιας άδεια πισίνας (που δεν χρησιμοποιείται πλέον) σε κάτι χρήσιμο και βιώσιμο, όσον αφορά τη διαχείριση του νερού (Κατανάλωση Νερού: Γεμίστε μια πισίνα χωρίς νερό).

Το ψηφιακό αυτό σχέδιο μαθήματος  ακολουθεί τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (universal design for learning – UDL) που αποσκοπούν στη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς.»

Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες  μεταφερθήκαμε στη συνεργατική πλατφόρμα https://graasp.eu/PrtScn1

Ως αφόρμηση διαβάσαμε την παραδοσιακή ιστορία «Η ιστορία της πηγής» που βρήκαμε μέσα στο μάθημα.

Η ιστορία της πηγής

Με την εφαρμογή «Name the Frame»   από το GO-LAB  φτιάξαμε και συμπληρώσαμε όλοι μαζί τα κενά στον κύκλο του νερού.

PrtScn3

 

 

 

 

 

 

 

Παίξαμε από τα Online Labs την εφαρμογή “Water Cycle Lab”   για την εξάτμιση του νερού: https://www.golabz.eu/lab/water-cycle-lab

PrtScn4

Χρησιμοποιήσαμε το Google maps για να βρούμε το νησί της Σαντορίνης: https://www.google.gr/maps/@36.426451,25.4297903,267m/data=!3m1!1e3?hl=el

Και πληροφορίες για το νησί της Σαντορίνης.

Διαπιστώσαμε τον μεγάλο αριθμό  των εγκαταστάσεων πισίνας στην πρωτεύουσα  του νησιού για τις ανάγκες του τουρισμού.

IMG_20210526_085931 - Copy Χρησιμοποιήσαμε τον Υπολογιστή Αποτυπώματος Νερού για να βρούμε πόσο νερό καταναλώνουμε: https://www.watercalculator.org/wfc2/q/household/

IMG_20210526_090930

Μιλήσαμε για τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις των χημικά επεξεργασμένων πισίνων και των φυσικών πισίνων https://www.reflectionswatergardens.com/blogs/harmful-environmental-effects-chemically-treated-pools-vs-natural-pools/

Με την εφαρμογή Quiz φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο για να μάθουμε περισσότερα για την τουριστική βιομηχανία.  Τουρισμός-Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

PrtScn5

Με τη μέθοδο της  κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) αποφασίσαμε να βρούμε τα Πλεονεκτήματα, Ευκαιρίες, Αδυναμίες και Απειλές  της κατασκευής πισίνας για τον Δήμο, τους Δημότες και της Τουριστική Βιομηχανία.

Επειδή λοιπόν εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε συνέντευξη δια ζώσης από τους φορείς επισκεπτόμενοι τους χώρους τους, λόγω περιοριστικών μέτρων για τον covid-19, ούτε ήταν εύκολο να συμπληρώσουμε μόνοι μας το ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή του σπιτιού μας, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε τη μέθοδο SWOT μέσα από το Παιχνίδι Ρόλων.

IMG_20210526_120925

Έτσι χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες:

1η ομάδα: ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

2η ομάδα: οι Δημότες (κάτοικοι που δεν εμπλέκονται με τον τουρισμό άμεσα)

3η ομάδα: Οι έχοντες σχέση με την Τουριστική Βιομηχανία: Αεροπορική και Ακτοπλοϊκή εταιρία, Ιδιοκτήτες χώρων σίτισης, Ξενοδόχοι, Έμποροι Τουριστικών Ειδών.

Η κάθε ομάδα χρειάστηκε μια εβδομάδα προετοιμασίας για να μιλήσουμε στο Συμβούλιο της Πόλης και να εκθέσουμε τις απόψεις μας.

Σε μια ανοικτή συγκέντρωση όλων των εμπλεκόμενων (αρχαία αγορά του Δήμου- αρχές της δημοκρατίας-λαϊκές συνελεύσεις), καταθέσαμε τις απόψεις μας συζητώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εγκατάστασης πισίνων με σκοπό την αύξηση του τουρισμού. Η συζήτηση βασίστηκε στις αρχές της δημοκρατίας με σεβασμό στις απόψεις των ομιλητών.

Μπορείτε παρακάτω να ακούσετε αποσπάσματα της συζήτησης: VID_20210526_120722  ,

VID_20210526_120856 ,  VID_20210526_121223 ,  VID_20210526_121953 ,

VID_20210526_122231 ,  VID_20210526_122319 , VID_20210526_122513

Ακολουθήσαμε τις πληροφορίες-οδηγίες του μαθήματος:

«Από τη μία πλευρά, μπορεί να υπάρχουν θετικές ή αρνητικές πτυχές που είναι εσωτερικές για μια συγκεκριμένη ομάδα (είτε αναφέρονται μόνο σε αυτήν την ομάδα ενδιαφερομένων, είτε συνδέονται κυρίως με αυτήν την ομάδα ενδιαφερομένων). Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχουν θετικές ή αρνητικές πτυχές που αναφέρονται κυρίως στις σχέσεις μεταξύ ομάδων ενδιαφερομένων, δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ ομάδων.

Θα ταξινομήσουμε αυτές τις πτυχές ως εξής:

Πλεονεκτήματα: θετικές πτυχές που αφορούν ξεχωριστά κάθε ομάδα ενδιαφερομένων

Αδυναμίες: αρνητικές πτυχές που αφορούν ξεχωριστά κάθε ομάδα ενδιαφερομένων

Ευκαιρίες: θετικές πτυχές που αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ ομάδων ενδιαφερομένων (π.χ. όταν δύο ή περισσότερες ομάδες ενδιαφερομένων μπορεί να έχουν πλεονέκτημα)

Απειλές: αρνητικές πτυχές που αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ ομάδων ενδιαφερομένων (π.χ. όταν δύο ή περισσότερες ομάδες ενδιαφερομένων ενδέχεται να υποστούν απώλεια ή να έχουν μειονέκτημα)»

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα που δημιουργείται με τη χρήση της μεθόδου SWOT  από τις προτάσεις του μαθήματος:

Πίνακας-SWOT-STEAM-ΠΙΣΙΝΕΣ

Συζητήσαμε τη σημασία του βιώσιμου τουρισμού για το περιβάλλον, τον άνθρωπο, την οικονομία και προτείναμε ιδέες για βιώσιμο Τουρισμό.

sustainable tourism

Τέλος σε μια προσπάθεια να προτείνουμε εναλλακτικές χρήσεις της άδειας πισίνας, αφού φυσικά αντιληφθήκαμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις πισίνες:  περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικής ανισότητας, εκφράσαμε τις ιδέες μας με αφίσες-προτάσεις που ζωγραφίσαμε.

Οι  φανταστικές προτάσεις μας για εναλλακτική χρήση του χώρου της πισίνας ήταν:

1)Παιδική Χαρά

2)Γήπεδο βόλεϊ

3) Γήπεδο μπάσκετ

4)Γήπεδο τένις

5) Πίστα για τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια

6) Τεράστια γλάστρα καλλωπιστικών φυτών

7) Λαχανόκηπος

8) Δεξαμενή συλλογής βρόχινου νερού

9) Αποθήκη

10) Κάδο ανακύκλωσης

11) Χώρος συλλογής τροφίμων για άστεγους

IMG_20210527_102913

IMG_20210527_103255 - Copy

IMG_20210527_103421 - Copy

IMG_20210528_081147

Μπορεί κάποια θέματα ή μαθήματα, που μάλιστα περιέχουν χρήση υπολογιστών από  τα παιδιά, να φαίνονται δύσκολα, αλλά όλα μπορούν να προσεγγιστούν με τον κατάλληλο τρόπο για κάθε ηλικία.

Τέλος, για την ολοκλήρωση της συζήτησης για τις πισίνες και τη χρήση τους, με μια αντιφατική δυστυχώς ειρωνεία, είδαμε και συζητήσαμε   την εικόνα των δράσεων κατάσβεσης της φωτιάς στα Γεράνεια Όρη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

pisina2-2048x1536

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Η χειρότερη δασική πυρκαγιά τα τελευταία 10 χρόνια – Έκαψε 52.000 στρέμματα, 23-5-2021 : https://www.kathimerini.gr/society/561373912/geraneia-ori-i-simantikoteri-dasiki-pyrkagia-tis-10etias-kai-stis-megalyteres-tis-20etias-vinteo/

Η πισίνα είναι σίγουρα για τα περισσότερα παιδιά ένας αγαπημένος χώρος παιχνιδιού. Συνδυάζοντας τις πισίνες  όμως με πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και ειδικά όταν πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές, είναι βέβαιο ότι προκαλούμε το ενδιαφέρον και με διασκεδαστικούς παιγνιώδεις τρόπους  προβληματιζόμαστε για το περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

InSTEAM-Certificate_STRATAKI_page-0001  inSTEAM_certificate (93)_page-0001

 

One Comment

 1. Ο/Η Μαρια Καντανη λέει:

  Εξαιρετική δουλειά! Συγχαρητήρια σε εσάς και τα παιδιά, ευχαριστούμε για την τόσο λεπτομερή αναφορά του τρόπου προσέγγισης!

  Καλό καλοκαίρι :)

Σχολιάστε

Top