Λουλουδόκηπος – Ομαδοποιούμε τους 17 Στόχους

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Μάι• 12•18

Η παρακάτω δραστηριότητα έχει σκοπό να ομαδοποιήσουν οι μαθητές/τριες  τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Α. Τους χωρίζουμε σε έξι ομάδες: Φτώχεια, Υγεία και Ευημερία, Εκπαίδευση και Εργασία, Ένας Ασφαλής και Δίκαιος Κόσμος, Βιωσιμότητα και Περιβάλλον.

Β.  Κάθε ομάδα μαθητών/τριών διαλέγει μία κατηγορία.

Γ. Φτιάχνει ένα μεγάλο λουλούδι που στο κέντρο του έχει την κατηγορία και στα φύλλα τους Στόχους που αντιστοιχούν.

Δ. Έτσι φτιάχνουμε έναν λουλουδόκηπο χρωμάτων, χαράς και αισιοδοξίας.

Ε. Το έργο μας μπαίνει στο διάδρομο του σχολείου για να «αρωματίσει», να προβληματίσει και να εμπνεύσει όλη τη σχολική μας κοινότητα.

Η αφορμή για τη δραστηριότητα είναι από το Μεγαλύτερο  Μάθημα του Κόσμου (UNESCO-UNICEF), φύλλο δραστηριότητας «Πώς εφαρμόζω τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινότητά μου». Επιμέλεια για την Ελλάδα: Βιωματικό Σχολείο- Quality Net Foundation

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την Ομαδοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων σε έξι θέματα:

 Φτώχεια:

Νο 1: Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού.

Νο 10: Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών.

Υγεία και Ευημερία:

Νο 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, επιτυγχάνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη γεωργία.

Νο 3: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.

Νο 6: Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Εκπαίδευση και Εργασία:

Νο 4: Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, προάγοντας τις δια βίου μάθησης ευκαιρίες για όλους.

Νο 8: Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Ένας Ασφαλής και Δίκαιος Κόσμος:

Νο 5: Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.

Νο 16: Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Βιωσιμότητα

Νο 7: Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Νο 9: Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.

Νο 11: Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.

Νο 12: Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Νο 17: Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Περιβάλλον:

Νο 13: Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.

Νο 14: Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Νο 15: Προστατεύουμε, P1130192 και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και σταματούμε την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Σχολιάστε

Top