Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι πλευρές του κύβου/της ζωής(Εγώ, Φιλοσοφία, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Θεσμοί, Επιστήμη)

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Απρ• 10•22

IMG_20220407_112815 - Copy

Ποια σχέση έχουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης με την Επιστήμη, τον Πολιτισμό, τους Θεσμούς, τη Φιλοσοφία, το γενικότερο Περι-βάλλον και το Εγώ μας;

Πώς μπορούν τα παραπάνω να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των Στόχων αλλά και το αντίστροφο;

Αυτά και άλλα πολλά επιμέρους ερωτήματα  προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε με το σχέδιο μαθήματος που δημιουργήσαμε και πραγματοποιήσαμε πιλοτικά στην τάξη «Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι πλευρές του κύβου/της ζωή».

Μπορεί το θέμα να είναι απαιτητικό για την ηλικία μας (10 ετών), αλλά αγαπάμε τις προκλήσεις και είμαστε σίγουροι/ες ότι η σκέψη αναπτύσσεται όσο δίνουμε παραπάνω τροφή στον εγκέφαλό μας.

Για να πάμε από την σκέψη…στην πράξη!

Την Πέμπτη 10-4-2022 συμμετείχαμε στην πιλοτική εφαρμογή του Σχέδιου Μαθήματος: «Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι πλευρές του κύβου/της ζωής(Εγώ, Φιλοσοφία, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Θεσμοί, Επιστήμη)»

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο το σχέδιο μαθήματος παρακάτω:Λήψη αρχείου

1 Σχέδιο Μαθήματος

2. Λεξικό Εννοιών

3. Εννοιολογικός Χάρτης

4. Φύλλο Εργασίας 1

5. Φύλλο Εργασίας 2- Αυτοαξιολόγηση μαθητών

6.ΣΒΑ

7. ΣΒΑ

Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε αποσπάσματα από την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος μέσα στην τάξη: https://drive.google.com/file/d/10bEns20AY2Zr3j7FsxyMXEqEzVz0vrsg/view?usp=sharing

IMG_20220407_131116 - Copy IMG_20220407_132050 - Copy

Σχολιάστε

Top