24 Ιανουαρίου- Παγκόσμια Μέρα Εκπαίδευσης

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ιαν• 24•19

Γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα Εκπαίδευσης με την κατασκευή ενός τρισδιάστατου κολάζ με χαρτόνι και βελανίδια. Τα βελανίδια τα είχαμε μαζέψει από το Άλσος Συγγρού σε παλαιότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.Τα περισσότερα από αυτά τα φυτέψαμε στο Πεντελικό Όρος  στη δράση δεντροφύτευσης με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Πολύ λίγα που περίσσεψαν ήταν αυτά που χρησιμοποιήσαμε στην κατασκευή.

Στη συνέχεια συζητήσαμε για τη σημασία των δασών, γιατί προστατεύουμε τα δάση και γιατί φυτεύουμε δέντρα. Ξαναμιλήσαμε για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνδέσαμε τον κάθε στόχο με τα δάση. Γράφτηκαν οι σκέψεις μας σε χρωματιστά χαρτόνια: 17 χαρτόνια, 17 χρώματα, 17 συνδέσεις.

Στο τέλος βάλαμε την κατασκευή μας στο διάδρομο του σχολείου για να την  δουν οι συμμαθητές μας και να γίνει αφορμή για συζητήσεις και νέες ιδέες.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (4.7  Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.) και

Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά (15.2 Έως το 2020, προαγωγή της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των δασών, τερματισμός της αποψίλωσης, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης παγκοσμίως.)

Συσχέτιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση», FEE(Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ ΕΕΠΦ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

1 2 3

Σχολιάστε

Top