Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Μαρ• 23•19

Τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε τις Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης  μέσα από το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα : «Κοινωνική Οικολογία σε 4 στάσεις και 17 βήματα». Οι 4 στάσεις αφορούν  τις τέσσερις ομάδες αρχών  στις οποίες είναι χωρισμένος ο Καταστατικός Χάρτης για παιδιά και τα 17 βήματα αφορούν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.

Iδιαίτερα τονίζεται η σύνδεση των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030 (Ατζέντα 2030) της UNESCO, με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter). https://www.youtube.com/watch?v=i38knH4QH38

Η Αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών  με τίτλο “The Road to Dignity” δείχνει ότι ήδη υπάρχουν παράλληλες σχέσεις μεταξύ των Στόχων και του ΚΧΓ. Όπως αναφέρει «… καλούν για ολιστικές και ενσωματωμένες προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίες θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα να ζήσει σε αρμονία με τα εύθραυστα οικοσυστήματα του πλανήτη» (UN General Assembly, 2014, p. 8/34.) Κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον των Στόχων απηχούν τον ΚΧΓ. «Μια ζωή με αξιοπρέπεια για όλους» μέσα στην οποία τα οικοσυστήματα θα πρέπει να διατηρηθούν για τις παρούσες και τις επόμενες γενιές.

Αφού λοιπόν διαβάσαμε τις Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης  για παιδιά http://earthcharter.org/virtual-library2/images/uploads/Adaptation%20for%20younger%20children%20_Greek.pdf                                      και συμφωνήσαμε να τις υιοθετήσουμε, κατόπιν προσπαθήσαμε να βρούμε ποιοι από τους 17 Στόχους (με τους οποίους ασχολούμαστε βιωματικά όλη τη σχολική χρονιά) συνδέονται με τις Αρχές του ΚΓΧ.

Μετά από πολλή συζήτηση ο κάθε μαθητής/τρια πήρε 4 φωτοτυπίες με τους στόχους και αφού εικονογράφησε ξεχωριστά τις 4 ομάδες των Αρχών , τοποθέτησε γύρω από κάθε ζωγραφιά τους στόχους που αντιστοιχούσαν. Αμέσως μετά φτιάχτηκε και το εξώφυλλο με τον τίτλο και τις  αντίστοιχες εικόνες του ΚΓΧ και των 17 ΣΒΑ και το ατομικό βιβλίο του κάθε παιδιού  ήταν έτοιμο.

Τέλος με βιωματικό παιχνιώδη τρόπο προσπάθησαν τα παιδιά να αναπαραστήσουν αυτήν την κατηγοριοποίηση.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας τους  μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο πατώντας τον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=o3zw5ZOyHsg&feature=youtu.be

Σχολιάστε

Top