Γιατί οι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη έχουν σημασία;

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Απρ• 19•18

Moving-Goals

Ο κόσμος μας είναι πιο καινοτόμος, συνδεδεμένος και ταχέως αναπτυγμένος από ποτέ. Μπορούμε μόνο να επιλύσουμε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η φτώχεια, η ανισότητα και η κλιματική αλλαγή, εργαζόμενοι από κοινού – οι ΣΒΑ παρέχουν το πλαίσιο για να συμβεί αυτό.

Ένα ενιαίο και ενωτικό σχέδιο δράσης

Οι ΣΒΑ επικεντρώνονται σε παγκόσμιες αναπτυξιακές προσπάθειες σε κοινούς στόχους. Είναι σημαντικό οι εργασίες ανάπτυξης να προσανατολίζονται προς την ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία και να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με αρκετή πολιτική βούληση, επενδύσεις και δράση σε όλα τα επίπεδα.

Κρατώντας τις κυβερνήσεις υπεύθυνες

Οι ΣΒΑ είναι ένας τρόπος να ελέγχονται οι κυβερνήσεις, με κάθε κράτος μέλος του ΟΗΕ (193) να συμφωνεί με το πλαίσιο. Οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των νέων και ακόμη και των παιδιών, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των  στόχων  και στην άσκηση πιέσεων στις κυβερνήσεις για να εξασφαλίσουν ότι οι πλέον δύσκολοι στόχοι μπορεί να επιτευχθούν. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών  στη διδασκαλία των στόχων  στους μαθητές/τριες τους και στην ενθάρρυνση της υποστήριξής τους αποτελεί ζωτικό μέρος αυτής της προσπάθειας.

Φέρνοντας τον κόσμο μαζί

ΟΙ ΣΒΑ  βασίζονται στην ιδέα της  συνεργασίας. Η επίτευξη των στόχων θα είναι αδύνατη χωρίς τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων. Αυτοί οι στόχοι δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους μέσω μίας από τις ευρύτερες διαδικασίες συμμετοχής στην ιστορία. Η κοινωνία των πολιτών (άνθρωποι σαν εσάς που απλά συμμετέχετε) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη φάση σχεδιασμού των στόχων (πάνω από 500.000 άτομα συμμετείχαν μέσω συζητήσεων και διαβουλεύσεων).

Καθολικότητα

Οι ΣΒΑ αφορούν τον καθένα μας. Η ατζέντα του 2030 καταδεικνύει ότι για όλες τις πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές μας διαφορές, ορισμένα ιδεώδη και δικαιώματα είναι κοινά αποδεκτά. Οι ΣΒΑ είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο, αλλά εξαρτώνται από τη δράση. Εξαρτάται από την κοινή, βιώσιμη και έγκαιρη δράση.

Πηγή: http://www.teachsdgs.org/

Σχολιάστε

Top