Τα ταξίδια μας στον κόσμο: Είμαστε πολίτες του κόσμου!

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ιαν• 30•20

Με αφορμή  ένα φυλλάδιο από σχέδιο εργασίας του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου (World Largest Lesson) αποφασίσαμε να μιλήσουμε στην τάξη για ταξίδια σε όλον τον κόσμο.     Διαβατήριο_SDG’s_ΑΓΓΛΙΚΑ Τι χρειάζεται να έχουμε μαζί μας  για να ταξιδέψουμε σε όλον τον κόσμο; Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα διαβατήριο και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το διαβατήριο μας αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα ταξιδιωτικά έγγραφα  αφορούν τον Καταστατικό Χάρτη της Γης. Έτσι για τα ταξίδια μας χρειάστηκε ο καθένας και καθεμιά να συμπληρώσει το διαβατήριο των Στόχων , όπου εκεί: α) κάθε στόχο που βάζουμε στο ταξίδι της ζωής μας  τον ζωγραφίσαμε, β) γράψαμε κάτι που μάθαμε γι’ αυτόν και γ) σκεφτόμαστε μια δράση που μπορούμε να αναλάβουμε  για τον καθένα χωριστά.   Διαβατήριο_SDG’s_ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στα ταξιδιωτικά μας έγγραφα που είχαν σχέση με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης (The Earth Charter) ξαναθυμηθήκαμε τις 4 ομάδες των ηθικών αρχών όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί για μικρά παιδιά: α) Σεβασμός και φροντίδα για τα ζωντανά πλάσματα β) Στη ζωή όλα έχουν σχέση μεταξύ τους γ) Όλοι πρέπει να έχουν ό,τι χρειάζονται δ) Όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη και για κάθε μια από τις 4 υποκατηγορίες της κάθε κατηγορίας γράψαμε: α) τι εμείς μπορούμε να κάνουμε για να ακολουθήσουμε αυτές τις αξίες και β)  ζωγραφίσαμε τις ιδέες μας.      Καταστατικός Χάρτης της Γης_Ταξιδιωτικά Έγγραφα Είμαστε πολίτες του κόσμου: Προσπαθώντας να πετύχουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ακολουθώντας τις ηθικές αξίες της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης, είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, αλληλέγγυου, δημοκρατικού και ειρηνικού κόσμου. Καλά μας ταξίδια πραγματικά και νοερά στον υπέροχό μας πλανήτη!

  • Το project «Τα ταξίδια μας στον κόσμο» έχει σκοπό να διδάξει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και να τονίσει τις σχέσεις  συνάφειας και συμπλήρωσης που υπάρχουν μεταξύ τους. Επίσης έχει σκοπό να προωθήσει αξίες ζωής που είναι «το απαραίτητο διαβατήριο»  για κάθε άνθρωπο που θέλει  να  συμβιώνει με σεβασμό και αρμονικά   με όλα τα πλάσματα που υπάρχουν γύρω του.
  • P1190451 P1190459 P1190489 P1190494 P1190502 P1190504 P1190508 P1190512 P1190515 P1190536 P1190545 P1190556 P1190576 - Copy P1190597

Σχολιάστε

Top