Παίζουμε και μαθαίνουμε!

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Απρ• 25•18

Υπάρχουν σίγουρα πολλοί τρόποι να μάθει κανείς διασκεδάζοντας. Ένας από αυτούς είναι το παιχνίδι με κάρτες. Στην τάξη συχνά παίζουμε το παιχνίδι με κάρτες τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που συνδυάζεται με κάρτες βοηθών για την επίτευξη των Στόχων, όπως είναι η Πολιτεία(Νομοθεσία), οι οργανώσεις, οι Κοινωνίες Πολιτών, P1120660 P1120792 P1120680η εκπαίδευση. Συνδυάζοντας τις δύο ομάδες καρτών, οι μαθητές/τριες μπορούν να συζητήσουν τι μπορεί να κάνει η δεύτερη ομάδα για καθέναν από τους Στόχους.

SDGs Tarot GAME / worldhumanforum.earth

Σχολιάστε

Top