Οι Πρεσβευτές των Στόχων

Πώς θα ήταν κάποιος/α που θα προσπαθούσε να ενημερώσει τους ανθρώπους  για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης; Ποια θα ήταν τα […]

συνέχεια »
Top