Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον

 

Της Ευτυχίας Μαργαριτοπούλου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι χώρες που περιέχονται σε αυτήν, έχει πολλούς στόχους που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του.Ειδικότερα, βάσει της επίσημης ιστοσελίδας europa.eu,«Η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν θέσει σαφείς στόχους που καθοδηγούν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική μέχρι το 2020, και έχουν διαμορφώσει ένα όραμα για τη συνέχεια, για το τι πρέπει δηλαδή να έχει γίνει έως το 2050, με τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, νομοθεσίας και χρηματοδότησης ειδικά για τον συγκεκριμένο τομέα:

  • προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης
  • μετατροπή της ΕΕ σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους, πράσινη, ανταγωνιστική και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
  • προστασία των πολιτών της ΕΕ έναντι περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων για την υγεία και την ευημερία τους.»

Σε πολλά μέτωπα συνεχίζονται οι εργασίες που στοχεύουν στην προστασία των απειλούμενων ειδών και φυσικών περιοχών της ΕΕ, στη διασφάλιση ασφαλών πόσιμων νερών και νερών κολύμβησης, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και στη μείωση των επιπτώσεων των βλαβερών χημικών ουσιών.

Το Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε δίνει κατευθύνσεις στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, διαμορφώνοντας ένα όραμα για το τι πρέπει να επιτύχει η Ε.Ε. μέχρι το 2050: τη διαβίωση σ” ένα περιβάλλον μηδενικής σπατάλης, βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Πηγή:https://ec.europa.eu/info/topics/environment_el.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης