Η Βία

Η βία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο κάποιο άτομο προσπαθεί με ποικίλους τρόπους καταναγκασμού – σωματικού και ψυχοπνευματικού-  να επιβάλλει τη θέλησή του, να επηρεάσει τους άλλους για δικό του όφελος και, με αυτό τον τρόπο, να στερήσει την ελευθερία τους . Πολλές φορές μάλιστα η βία χρησιμοποιείται και ως μέσο για την επίτευξη “καλών” σκοπών.

Η βία προκαλεί στο άτομο αισθήματα αδυναμίας και ανασφάλειας. Επιπλέον, τα άτομα που βιώνουν τη βία δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτό που τους συμβαίνει.

Η σωματική βία είναι πιο ξεκάθαρη ως είδος βίας και αφορά τιμωρίες που έχουν ως αποτέλεσμα τον πόνο και τον εξευτελισμό.Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, από χαστούκια και σπρωξίματα έως την πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή ενός ανθρώπου. Υπάρχει και η σεξουαλική βία, που είναι η επιβολή της σεξουαλικής πράξης ως συμπεριφορά ενάντια στη θέλησή του θύματος.

Για εμένα η βία είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί, γιατί το φορτώνει με ψυχολογικά τραύματα και προβλήματα που δεν θα ξεπεράσει ποτέ και θα τα θυμάται για όλη του τη ζωή.

Γρηγόρης Ζύκα

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης