Όμιλος Βιβλιοθήκης

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του ομίλου, Δρίτσα Αντωνία & Ανδριοπούλου Αναστασία, είχαν ως στόχο την αξιοποίηση του χώρου και των υποδομών της Σχολικής Βιβλιοθήκης και την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των μαθητών / -τριών του 20ου ΓΕ.Λ. Αθηνών.

Οι εκπαιδευτικοί – παιδαγωγικοί στόχοι εστίαζαν στην εξοικείωση με διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα και είδη σε διάφορες χρονικές περιόδους, την προώθηση αναγνωστικής ικανότητας λογοτεχνικών βιβλίων, ελληνικών και ξένων, στην παρακολούθηση θεατρικών έργων και ταινιών βασισμένων σε λογοτεχνικά έργα, στην σύγκριση και κριτική σκέψη για τα διαφορετικά είδη λογοτεχνικής έκφρασης, στην ψηφιακή αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια γνώσεων, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, στην ενθάρρυνση δημιουργικής απασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης, στον εμπλουτισμό των ευκαιριών, τρόπων και μέσων για ψυχαγωγία, και τέλος, στην γνωριμία με ανθρώπους του πνεύματος, όπως καταξιωμένους συγγραφείς.

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκαν με διάφορους τρόπους. Αρχικά, η καταχώριση βιβλίων στο mylib από μια ομάδα μαθητών / -τριών που ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την καταλογογράφηση των βιβλίων στην σχολική μας βιβλιοθήκη έλαβε χώρα με απόλυτη επιτυχία. Δεύτερον, η Λέσχη Βιβλίου ασχολήθηκε με τον σχολιασμό λογοτεχνικών έργων, την αφήγηση ενός μικρού μέρους λογοτεχνικών έργων της βιβλιοθήκης στο podcast από μαθήτριες του σχολείου και την ανάρτησή του στο mylib του σχολείου, της ψηφιακής βιβλιοθήκης του σχολείου και τα αφιερώματα σε έργα  Ελλήνων και ξένων  συγγραφέων της εγχώριας και ξένης λογοτεχνίας μέσα από ομάδες μαθητών σε ψηφιακές παρουσιάσεις. Τέλος, η σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα δημιουργήθηκε και κατέγραψε την δράση της λέσχης βιβλίου αλλά και τα πεπραγμένα του σχολείου καθ’όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.