Παιχνίδια γνώσεων για την Αναγέννηση

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας για την Αναγέννηση και τους εκπροσώπους της. Καλή διασκέδαση!!!

  • Leonardo Da Vinci & Raphael

https://learningapps.org/watch?v=pvhxn2e5t23

  • Michelangelo

https://learningapps.org/watch?v=p4ggzw5h323

  • Andrea del Verrochio & Sandro Botticelli

https://learningapps.org/watch?v=pycm3fe2v23

  • Leonardo da Vinci

https://quizizz.com/join/quiz/6563746285bbf541664cc60b/start?studentShare=true

  • VerrocchioScreen Shot 05-14-24 at 05.24 PM

https://quizizz.com/join/quiz/65636ef57657186af6c22447/start?studentShare=true

  • Michelangelo

https://quizizz.com/join/quiz/65636c2b00ec4c85a38c1639/start?studentShare=true

  • Sandro Botticelli

https://quizizz.com/join/quiz/656363982fb1a45a54de6623/start?studentShare=true

  • Raphael

https://quizizz.com/join/quiz/65635e2d0b2ccde9928c8d03/start?studentShare=true