Στήλη: Εργασίες για το μάθημα


Fake news

Μετά από μεγάλη συζήτηση στην τάξη σχετικά με τα fake news που υπάρχουν στο διαδίκτυο, είπαμε να φτιάξουμε τα δικά


Λίμερικ για την φιλία!

Τα λίμερικ είναι σύντομα, σατιρικά ποιήματα με ομοιοκαταληξία και κωμικό περιεχόμενο που πρωτοδημοσιεύτηκαν στην Αγγλία , με ρίζες από παραδοσιακές,


FAKE NEWS

Δημιουργήσαμε τα παρακάτω fake news στο μάθημα της πληροφορικής. Άλλα είναι ανορθόγραφα και άλλα απλώς απίστευτα! Όλα θα σας κάνουν

Top