ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνη καθηγήτρια του Ομίλου Δημοσιογραφίας: Σοφία Κανταράκη. φιλόλογος, ιστορικός

Μέλη Μαθητές των τμημάτων Γ1, Γ2, Γ3, Β2 και Β3.ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

1 Σχόλιο

Υποβολή απάντησης