Εθελοντής Αιμοδότης

             Με τον όρο αιμοδοσία εννοούμε τη χορήγηση αίματος με τη μετάγγιση και την όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη συντήρηση και διάθεση του αίματος. Στην Ελλάδα, οι πρώτες μεταγγίσεις αίματος έγιναν το 1916 και το 1919 στην Πολυκλινική Αθηνών. Το 1935, ιδρύθηκε ο οργανισμός αιμοδοσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που ανέλαβε για πολλά χρόνια το «βάρος» της αιμοδοσίας, στηριζόμενος αποκλειστικά σε αμειβόμενους αιμοδότες. Οι αλματώδεις πρόοδοι της Ιατρικής, όμως, και οι μεγάλες ανάγκες σε αίμα υποχρέωσαν διάφορα κράτη να οργανώσουν, μετά από τον β΄παγκόσμιο πόλεμο, εθνικές υπηρεσίες αιμοδοσίας και να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία.

          Σήμερα, στην Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας ανήκουν 43 Σταθμοί Αιμοδοσίας σε ολόκληρη την χώρα. Στη χώρα μας υπάρχει ανάγκη ετησίως για 700.000 μονάδες αίματος, από τις οποίες μόλις το 35% συλλέγεται από εθελοντές αιμοδότες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό συλλέγεται από δότες αντικατάστασης, δηλαδή συγγενείς και φίλους του ασθενή. Το αίμα, όπως συλλέγεται στην αιμοδοσία, σπάνια χρησιμοποιείται σε αυτή τη μορφή. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαχωρίζεται στα τρία κύρια χαρακτηριστικά του (πλάσμα, ερυθρά και αιμοπετάλια) και μεταγγίζεται ανάλογα με την ανάγκη του ασθενή, γι’ αυτό και μια μονάδα αίματος μπορεί να σώσει έως και τρείς ανθρώπους.

            Για να γίνει κάποιος αιμοδότης, πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 65 ετών. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εντολή γιατρού δίνουν αίμα άτομα 17 ετών ή πάνω από 65 ετών. Επιπλέον, πρέπει να είναι υγιής. Αν είναι άρρωστος/η ή παίρνει φάρμακα, μπορεί το αίμα να έχει αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο που θα το πάρει. Πρέπει, ακόμα, να είναι πάνω από 50 κιλά και να έχει ασφαλή τρόπο ζωής. Τέλος, αν κάποιος κάνει κάποιο επάγγελμα υψηλού κινδύνου ή πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να γίνει αιμοδότης κυρίως για τη δική του ασφάλεια. Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να δίνει αίμα, περίπου 450ml, κάθε τρεις μήνες. Ο όγκος του αίματος (πλάσμα) αναπληρώνεται μέσα σε 24 ώρες, τα ερυθρά στις επόμενες 3-4 ημέρες κι ο σίδηρος μέσα σε 6-8 εβδομάδες. Η ίδια η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

          Η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού. Η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά φιλανθρωπία. Είναι βασικός πυλώνας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και μια έμπρακτη έκφραση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στηρίζει έμπρακτα τον καθημερινό αγώνα των εθελοντών και ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο τις προσπάθειες ενημέρωσης του πληθυσμού για την σημασία της αιμοδοσίας και του εθελοντισμού.

Ε. Καζάκου

Πηγές

https://bloode.org

https://el.wikipedia.org

https://www.nikaia-hosp.gr

https://www.moh.gov.gr

1 Σχόλιο

Υποβολή απάντησης