ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ

Στις μέρες μας το 66% του Παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ψάξει πληροφορίες ή και για να ψυχαγωγηθεί.

1

Τι κινδύνους κρύβει το Διαδίκτυο;

Το Διαδίκτυο, παρόλο που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για πληροφόρηση και επικοινωνία, κρύβει και ορισμένους κινδύνους. Αυτοί περιλαμβάνουν:

}   Ακατάλληλο Περιεχόμενο: Ο όρος ακατάλληλο περιεχόμενο είναι υποκειμενικός σε σχέση με την ηλικία ή και την ψυχική κατάσταση του κάθε ατόμου.

}  Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam): Ανεπιθύμητα Μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα που υπό κανονικές συνθήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν.

}  Εκφοβισμός (Cyberbullying): Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του Διαδικτύου, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των ιστολογιών (blogs) και δωματίων1.

}  Παραπληροφόρηση (Misinformation): Παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβεί με την παρουσίαση διάφορων ψευδών ή αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών

}  Αποξένωση: Η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί συναισθηματική απόσταση και αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας.

}  Αποπλάνηση (Grooming): Αποπλάνηση συμβαίνει όταν άγνωστοι κακόβουλα εκμεταλλεύονται το στοιχείο της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά.

}  Βίαια Παιχνίδια: Σύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια άτομα αφιερώνουν χρόνο σε καθημερινή βάση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια.

}  Εθισμός (Internet Addiction): Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι παιχνίδια.

 2

Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους;

Για να αποφύγουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο, υπάρχουν διάφορα μέτρα προστασίας που μπορούμε να λάβουμε:

}  Κριτική Σκέψη: Είναι σημαντικό να έχουμε κριτική σκέψη και να φιλτράρουμε τις πληροφορίες που διαβάζουμε στο Διαδίκτυο.

}  Προστασία Προσωπικών Πληροφοριών: Μην μοιράζεστε ποτέ προσωπικές πληροφορίες σε ανώνυμα ή ανεπίσημα sites.

}  Δυνατοί Κωδικοί Πρόσβασης: Χρησιμοποιήστε δυνατούς κωδικούς πρόσβασης για όλους τους λογαριασμούς σας στο Διαδίκτυο.

}  Γονικός Έλεγχος: Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία γονικού ελέγχου για να παρακολουθούν και να περιορίζουν την πρόσβαση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

}  Ενημέρωση και Εκπαίδευση: Είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι για τους κινδύνους του Διαδικτύου και να γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίζουμε πιθανά προβλήματα

3

Γαργαϊτίδης Βασίλειος Α1

Πηγές

}  www.safer-internet.gr

}  internetsafety.pi.ac.cy

}  protectionplus.gr

}  www.statista.com

}  schoolpress.sch.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης