Μεταλλαγμένα Τρόφιμα : μακριά από το πιάτο και τη ζωή μας

ΑΠΟ: ΓΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δεκ• 27•13

Με τον όρο «Μεταλλαγμένα  Τρόφιμα» εννοούμε  την επεξεργασία ενός ζωικού η και φυτικού οργανισμού που δημιουργήθηκε τεχνητά με αφαιρέσεις και προσθέσεις γονιδίων τα  οποία προέρχονται από τελείως διαφορετικά είδη. Ο άνθρωπος έχει οδηγηθεί σε  αυτό το αποτέλεσμα το οποίο  είναι η παρέμβαση των γεννητικών προϊόντων πού είναι αδύνατων να δημιουργηθούν με φυσικές διαδικασίες

Αυτό βέβαια το γεγονός οδηγεί σε μια σειρά από προβλήματα και απρόβλεπτες συνέπειες. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες ασθένειες και παθήσεις οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία μας. Με τη εισαγωγή διαφόρων γονιδίων μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικά σοκ, διάφορες αρρώστιες ακόμη και καρκίνο. Μέσω του αέρα μεταδίδονται τα  μεταλλαγμένα γονίδια των καλλιεργειών. Πριν από μερικά χρόνια ένα εξειδικευμένο περιοδικό, το ‘Nature’, ανέφερε ότι μετά από αποδεδειγμένες επιστημονικές έρευνες ένα μεταλλαγμένο καλαμπόκι ευθυνόταν για το θάνατο χιλιάδων πεταλούδων ενός συγκεκριμένου είδους.

Βασίλης Β

μεταλ1

Σχολιάστε

Top