Ανακύκλωση : κομμάτι της ζωής μας

ΑΠΟ: ΓΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ιαν• 19•14

Είναι μια διαδικασία κατά την αποία ξαναχρησιμοποιούμε εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε δεν αποτέλει αγαθό για τον άνθρωπο. Στη διαδικασία αύτη τα απορίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. Μέρος της διαδικασίας είναι η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Ανακυκλώσιμα υλικά είναι τα εξής : χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μέταλλα, όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πλαστικό, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κλπ.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  • Μειώνονται τα απορρίματα και τα  προβλήματα διαχείρισής τους.
  • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.
  • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
  • Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα η πτώση των τιμών των προϊόντων, γιατί με την ανακύκλωση δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
  • Σώζεται η υγεία των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.
  • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του πλανήτη.

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Κατερίνα Γ.

ανα

ανα1

Σχολιάστε

Top