Η γλώσσα του υπολογιστή

ΑΠΟ: ΓΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Μαρ• 25•15

Ο υπολογιστής είναι μια ψηφιακή μηχανή .Αυτό συμβαίνει διότι, μπορεί  να χειριστεί μόνο δύο καταστάσεις , την κατάσταση στην οποία περνά ρεύμα (1)  και την κατάσταση δεν περνά ρεύμα (0) . Οι πρώτοι υπολογιστές δημιουργήθηκαν για να εκτελούν αριθμητικές πράξεις. Όμως , οι κατασκευαστές τους αντιμετώπισαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Επειδή , η κατασκευή τους ήταν πολύ πολύπλοκη δε μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα αριθμητικά ψηφία του δεκαδικού συστήματος. Επομένως έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτά τα δέκα ψηφία να αναπαρασταθούν. Έτσι , δημιούργησαν συνδυασμούς δυο καταστάσεων που ο υπολογιστής ήδη αναγνώριζε. Δηλαδή άρχισαν να χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, σύμφωνα με το οποίο , τα μοναδικά σύμβολα που απαιτούνταν για την γραφή όλων των αριθμών ήταν μόνο δυο : το 0 ( δεν περνάει ρεύμα ) και το 1 ( περνάει ρεύμα ).

 Δεκαδικό σύστημα                                Δυαδικό σύστημα

0                                                                           0

1                                                                           1

2                                                                           10                                                  

3                                                                           11

4                                                                          100

5                                                                          101

6                                                                          110

7                                                                          111

8                                                                          1000

9                                                                          1001

10                                                                     1010

11                                                                     1011

Ένα δυαδικό ψηφίο ονομάζεται μπιτ ( bit-binary digit ) και είναι η βασική μονάδα πληροφόρησης των υπολογιστών. Χρησιμοποιούνται για την παράσταση όλων των μορφών δεδομένων στον υπολογιστή: αριθμοί , χαρακτήρες , εικόνες , ήχοι κ.τ.λ. Επειδή όμως ο άνθρωπος θέλει και να γράφει στον υπολογιστή έπρεπε να γίνει αντιστοίχηση των γραμμάτων και των συμβόλων της γραφής με έναν μοναδικό συνδυασμό των δύο συμβόλων 0 και 1. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται κωδικοποίηση.

Χαρακτήρας           Συμβολισμός     Χαρακτήρας                Συμβολισμός

A                              01000001               H                              01001000

B                              01000010                I                               01001001

C                              01000011                J                               01001010

D                              01000100                K                              01001011

E                               01000101                L                             01001100

F                               01000110                M                             01001101

G                              01000111                 N                             01001110

O                              01001111                 P                             01010000

R                      01010010

S                       01010011

T                      01010100

U                      01010101

V                       01010110

W                      01010111

X                      01011000

Y                      01011001

Z                      01011010

 

 

Η ανάγκη να κωδικοποιήσουμε όμοια σε όλους τους υπολογιστές το σύνολο των συμβόλων που χρησιμοποιούμε  δημιούργησε τον κώδικα ASCII. Σύμφωνα με τον οποίο 256 χαρακτήρες κωδικοποιούνται όμοια σε όλους τους υπολογιστές. Όπως φαίνεται και παραπάνω κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό συνδυασμό οκτώ ψηφίων από 0 και 1, δηλαδή οχτώ μπιτ ( bit )

 

Μονάδες πολλαπλασίων του μπιτ (bit)

8 bit = 1 byte

1024 byte = 1 kilobyte (KB)

1024 kilobyte= 1 megabyte (MB)

1024 megabyte=1 gigabyte (GB)

1024 gigabyte = 1 terobyte (TB)

 

 

Γεωργία Π. – Χριστίνα Π.

images1

 

One Comment

  1. Ο/Η Παπαδήμου Πολυξένη λέει:

    Συγχαρητήρια στις μαθήτριες!!!!

Σχολιάστε

Top