Στήλη: Εντός Τεύχους

Όψεις του Λαογραφικού Μουσείου Πυλαίας

  Μερικές όψεις του Λαογραφικού Μουσείου της Πυλαίας.   Στο Λαογραφικό Μουσείο Πυλαίας εκτίθενται πολλά και ενδιαφέροντα αντικείμενα καθημερινής ζωής

Φωτογραφίες από την Αρχαία Γέφυρα της Πυλαίας

Η Αρχαία Γέφυρα της Πυλαίας βρίσκεται στο σημείο που συναντώνται το ρέμα Σταγειρίτη και το Ελαιόρεμα με την περιφερειακή τάφρο.

Η Καμάρα ή αλλιώς η Αρχαία Γέφυρα της Πυλαίας

    Στην περιοχή της Πυλαίας και μέσα στο ρέμα που χωρίζει τον συνοικισμό της τούμπας από την Πυλαία σώζεται

Top