Ένας ομιλητής για το μέλλον

Η καινοτομία και η έρευνα είναι οι κύριοι μοχλοί οι οποίοι θα οδηγήσουν την Ευρώπη και τον κόσμο σε ένα μέλλον πιο βιώσιμο και πιο κοντά στα ιδεώδη που πρεσβεύει η ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό, ακριβώς, το πλαίσιο κινήθηκε και κεντρικός ομιλητής της Ημερίδας για τον εορτασμό των 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, κ. Ανδρέας Σκουλούδης, στέλεχος της ΕΕ στο Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Ένας θεσμός, ο οποίος δεν ήταν, όπως αποδείχθηκε, ιδιαίτερα γνωστός στους μαθητές του Λυκείου μας είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC), οι αρμοδιότητες του οποίου, είναι:

Έρευνα και καινοτομία

  • στήριξη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιες για θέματα πολιτικής
  • αντιμετώπιση των σημαντικότερων κοινωνικών προκλήσεων και ανάπτυξη νέων μεθόδων, εργαλείων και προτύπων
  • ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις χώρες της ΕΕ, την επιστημονική κοινότητα και τους διεθνείς εταίρους
  • στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
  • έρευνα χρηματοδοτούμενη από την Euratom για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία

Σε αυτά και σε άλλα πολλά και ενδιαφέροντα, αναφορικά με τις νέες επιστημονικές και ερευνητικές τάσεις, επεκτάθηκε ο κ. Σκουλούδης πυροδοτώντας το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις του ακροατηρίου.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης