Ευρωπαϊκή Ένωση και αθλητισμός

equalsports.eu

Δημήτρης Μπακιρτζής

   Οι αρμοδιότητες της ΕΕ στον αθλητισμό είναι σχετικά πρόσφατες, αφού τις απέκτησε με την Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και τη ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης την περίοδο 2014-2020 για πρώτη φορά θεσπίστηκε ειδικό κονδύλι στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ για την στήριξη δικτύων στον τομέα του αθλητισμού.

   Με αυτές τις αρμοδιότητες η ΕΕ κατάφερε να κάνει πολλές θετικές αλλαγές στον κόσμο του αθλητισμού της Ευρώπης. Προσπαθεί να προστατεύει την ηθική και σωματική ακεραιότητα των αθλητών, χωρίς να αγνοεί την ιδιομορφία του αθλητισμού. Επιπλέον επιθυμεί μέσα από τον αθλητισμό, να επιλύσει διάφορα κοινωνικά προβλήματα, όπως ο ρατσισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανισότητα των φύλων, καθώς και να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όλη την Ένωση.

   Μέσα από αυτές τις μεταρρυθμίσεις η ΕΕ κατάφερε να ωφελήσει σε πολλούς τομείς όλες τις χώρες που ανήκουν σε αυτή. Αρχικά, ενίσχυσε τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία και την οικονομική του διάσταση έχοντας περισσότερα έσοδα από αυτόν. Επίσης, προήγαγε τη δημόσια υγεία μέσω της σωματικής άσκησης, τόνωσε τις εθελοντικές δραστηριότητες και πέτυχε τον έλεγχο των δικαιωμάτων αναμετάδοσης. Επιπλέον, καθιέρωσε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και κατάφερε να προωθήσει τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση σε όλη την Ευρώπη μαθαίνοντας στους πολίτες έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής. Τέλος, προσπάθησε μέσα από τον αθλητισμό να εντάξει τους μετανάστες στην κοινωνία δημοσιεύοντας μια μελέτη τον Σεπτέμβριο του 2016 που εξηγεί πως ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει σε αυτό το θέμα. Ο στόχος υπηρετήθηκε πρωτίστως μέσω του ποδοσφαίρου με την εκπόνηση πολλών αντιρατσιστικών προγραμμάτων.

 Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/143/sport

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης