διαστημα

Ανθρώπινη φυσιολογία και διάστημα (;)

0

Ναταλία Μητσοπούλου Πως είναι η ζωή στο διάστημα; Τι αλλαγές υφίσταται το ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες μικροβαρύτητας; Αυτές τις ερωτήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν 53 μαθητές/συμμετέχοντες [...]