ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σχ. έτους 2015-2016

Νυφαντής Αναστάσιος ΠΕ 03 - Διευθυντής ΕΕΕΕΚ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ΠΕ 08

Κεφαλά Ασπασία ΠΕ 02

Μαραγκός Ιωάννης ΠΕ 20

Ντούρμα Αικατερίνη ΠΕ 18.12

Ψαρρός Ευάγγελος ΠΕ 11

Κυριατσούλη Δέσποινα ΠΕ 21 – ΕΕΠ

Τζάλλα Αγγελική ΠΕ 23 – ΕΕΠ

Κουρτέση Αθηνά ΔΕ 01 – ΕΒΠ

Δεμερτζίδου Καλλιόπη ΠΕ 28

Σαριδέλη Μυρτώ ΠΕ 08

 

Top