ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σχ. έτους 2017-2018

Νυφαντής Αναστάσιος ΠΕ 03 - Διευθυντής ΕΕΕΕΚ Σύρου

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ΠΕ 08

Δαβανέλου Ελένη ΠΕ 29 – ΕΕΠ

Καλαφάτη Ευαγγελία

Κέλλαρη Αικατερίνη ΔΕ 01 – ΕΒΠ

Κεφαλά Ασπασία ΠΕ 02

Λαφτσή Άννα ΠΕ 30 – ΕΕΠ

Μαραγκός Ιωάννης ΠΕ 20

Μαστορίδου Βαρβάρα ΠΕ 28 – ΕΕΠ

Ντούρμα Αικατερίνη ΠΕ 18.12

Τζάλλα Αγγελική ΠΕ 23 – ΕΕΠ

Ψαρρός Ευάγγελος ΠΕ 11

Top