ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σχ. έτους 2016-2017

Νυφαντής Αναστάσιος ΠΕ 03 - Διευθυντής ΕΕΕΕΚ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ΠΕ 08

Κεφαλά Ασπασία ΠΕ 02

Λαφτσή Άννα ΠΕ 30 – ΕΕΠ

Μαραγκός Ιωάννης ΠΕ 20

Μαστορίδου Βαρβάρα ΠΕ 28 – ΕΕΠ

Μανίκα Έφη  ΔΕ 01 – ΕΒΠ

Ντούρμα Αικατερίνη ΠΕ 18 -12

Σιούμπουρας Γεώργιος ΠΕ 21 – ΕΕΠ

Τζάλλα Αγγελική ΠΕ 23 – ΕΕΠ

Ψαρρός Ευάγγελος ΠΕ 11

 

 

 

 

Top