Στήλη: Γενικά


Μια δεύτερη γνώμη (πάντα είναι χρήσιμη)

Η ελευθερία έκφρασης,αναφαίρετο και κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών,βρίσκει πρόσφορο έδαφος καθημερινά στο χώρο του σχολείου,όπου μαθητές και καθηγητές ανταλλάσσουμε  απόψεις

Top