ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαχειριστής:

Τσάντζου Ελένη, δασκάλα

Συνεργάτες:

Κυριάκος Χατζηστυλλής, δάσκαλος

Κατερίνα Ψυρίδου, δασκάλα

Αναστασία Λαφάρα, δασκάλα, φυσικός

Χατζηστυλλή Στεφανία Ειρήνη, μαθήτρια

 

Σχολιάστε