Η Ειρήνη

Ειρήνη είναι χαρά.

Ειρήνη ,ελευθερία.

Οι άνθρωποι ζουν Ειρηνικά

και βοηθούν με πολύ χαρά.

 

Ειρήνη είναι χαρά.

Ειρήνη,ελευθερία.

Όλοι ζουν Ειρηνικά

και όλοι περπατούν γοργά.

 

ΕΛΠΙΔΑ

ΡΕΝΤΑΚΗ

Σχολιάστε

Top