Εaster Special Embracing Spring Time

Με ευχές για Χρόνια Πολλά, σας προσκαλούμε να ακούσετε το podcast των μαθητών του Γυμνασίου μας με θεματική το Πάσχα. Το επεισόδιο καθώς και το κείμενο που το συνοδεύει είναι στα αγγλικά καθώς εγκαινιάζουμε την ένταξη του σχολείου μας σε πρόγραμμα erasmus με τίτλο «podcast your school».
Welcome to our Easter Special on the NEA PAIDEIA Podcast! Join us for a delightful journey into the heart of springtime as we celebrate the joyous occasion of Easter. In this special episode, we embrace the spirit of renewal, reflection, and community. Whether you’re hunting for Easter eggs or simply savoring the beauty of nature’s rebirth, this episode is sure to uplift your spirits and fill your heart with joy. Tune in and embrace the magic of Easter with our diverse and vibrant podcasting community!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης