Η ζωή του βοσκού

vs1

Ο κτηνοτρόφος φροντίζει ζώα με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των ίδιων και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Παλαιότερα, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ήταν ανεξάρτητοι βοσκοί, που ακολουθούσαν τα ζώα τους σε ανοικτά βοσκοτόπια. Συνήθως εξειδικεύονταν σε ένα είδος ζώου. Σήμερα η κτηνοτροφία γίνεται κυρίως σε οργανωμένες μονάδες, που εξειδικεύονται στην εκτροφή ενός ζώου (ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία κ.λπ.).

Ο κτηνοτρόφος ασχολείται με την εκτροφή των ζώων (ιδίως την ανάμειξη ζωοτροφών με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου συνδυασμού για την αποδοτικότερη αποτέλεσμα), το άρμεγμα ή την αποκομιδή των αυγών, τη φροντίδα των ζώων σε περίπτωση ασθένειας ή μικροτραυματισμού τους, τον καθαρισμό των χώρων όπου ζουν, τη φύλαξη και την προστασία του κοπαδιού στα βοσκοτόπια και στις στάνες κ.ά.

Παράλληλα, πέρα από τις καθημερινές εργασίες, υπάρχουν και ορισμένες εποχικές, όπως το κούρεμα των προβάτων την άνοιξη, η παραγωγή τυριού ή άλλων προϊόντων κ.ά.

Σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες πολλές εργασίες, όπως το τάισμα ή το άρμεγμα των ζώων, γίνονται με τη βοήθεια μηχανημάτων. Δεν παύει όμως να απαιτείται η τήρηση αυστηρού καθημερινού προγράμματος, με τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων.

Για το επάγγελμα του Κτηνοτρόφου απαιτείται:

Αγάπη για τα ζώα, η υπομονή και η ευαισθησία για τη φροντίδα τους

Χειρωνακτικές δεξιότητες

Σωματική αντοχή

Ευσυνειδησία

Μηχανική ικανότητα

Στην περίπτωση που ο Κτηνοτρόφος είναι ανεξάρτητος και βγάζει το κοπάδι του για ελεύθερη βοσκή, τότε πολλές φορές έχει να αντιμετωπίσει τις καιρικές συνθήκες. Στη διάρκεια της εργασίας του, ο Κτηνοτρόφος είναι αναγκασμένος να δουλεύει σε ανθυγιεινές συνθήκες και να αναπνέει δυσάρεστες οσμές ιδίως κατά τον καθαρισμό των χώρων των ζώων. Κατά το τάισμα των ζώων, χρειάζεται να σηκώνει σάκους με την τροφή ή κουβάδες με νερό, ενώ πολλές εργασίες πρέπει να γίνονται σκυφτά, όπως για παράδειγμα το άρμεγμα. Επιπλέον, τα ζώα χρειάζονται καθημερινή φροντίδα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν υπάρχουν αργίες ή εορτές, ενώ οι εργασίες ξεκινούν συνήθως πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά.

Ο βοσκός… άλλοτε και τώρα

vs1

Ο βοσκός παλιά άρμεγε με τα χέρια και τον αρμεό (μεταλλικό δοχείο για το γάλα)…

vs2

… ενώ σήμερα με σύγχρονα αρμεκτικά συστήματα.

vs3

Ο βοσκός του παρελθόντος τυροκομούσε με τα χέρια σε καζάνι (χαρανί) …

vs4

… ενώ τώρα πλέον τυροκομεί με ειδικά καζάνια και έχει δεξαμενές ψύξης του γάλακτος.

vs5

Παλιά το κούρεμα των προβάτων γινόταν με ψαλίδι …

vs6

… ενώ σήμερα γίνεται με μηχανή.

vs7

Παλιά το όργωμα γινόταν με τα ζώα …

vs8

… ενώ τώρα πλέον υπάρχουν τρακτέρ και άλλα μηχανήματα με τα οποία οι αγροτικές εργασίες γίνονται γρήγορα και εύκολα.

Σχολιάστε

Top