ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γιάννης Πρωτονοτάριος

Δημήτρης Μουστάκης

Γιάννης Βασιλάκης

Ελένη Προμπονά

Γιάγκος Προμπονάς

Βασιλική Χουζούρη

Βασιλική Τσελέντη

Σωτήρης Φλεριανός

Άγγελος Τολάκης

Σελίμ Σγκούνι

 

Top