Γνωριμία με το eTwinning έργο της Α τάξης

ΑΠΟ: kanelk18 - Μάι• 24•19
Mini Stem είναι το eTwinning έργο που εκπονούν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α τάξης
 Η Α τάξη από την Αυστρία (Partner Class A) και την Ελλάδα (Partner Class B),με καθοδήγηση από το
 Εργαστηριακού κέντρου Φυσικών Επιστημών στη Λέσβο
να συνεργαστούν σε μια σειρά επιστημονικών πειραμάτων που είναι εύκολο να γίνουν στην τάξη.
Αφού γνωρίσουν ο ένας τον άλλον μέσω σχεδίων, κολάζ και τραγουδιών, οι Κατηγορίες συνεργατών 
θα παρακολουθήσουν βίντεο από πειράματα που παρέχονται από το LCPS και θα δημιουργήσουν μαζί είτε
 ένα παρόμοιο βίντεο είτε ένα παζλ για την κατηγορία Partner ή ένα συνεργατικό κολάζ / σχέδιο.
Η εκπαίδευση STEM συνδέεται με τη διδασκαλία της επιστήμης μέσω πειραμάτων που πραγματοποιούνται 
στα σχολικά εργαστήρια. Επιτρέποντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διεξάγουν πειράματα με υλικά
 καθημερινής ζωής, τους παρέχουμε επαρκή κίνητρα για την παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων στη
 διδασκαλία STEM. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν τα θέματα STEM από διαφορετική οπτική γωνία.
Εργαζόμενοι σαν επιστήμονες, θα παρουσιάσουν τα πειράματά τους για να επικοινωνήσουν τις φυσικές
 επιστήμες στην πλατφόρμα twinspace.

Η δημοσιογραφική ομάδα                                                                                                                                                          eTwinning για την Α τάξη
Αιμίλιος
Δέσποινα
Δήμητρα
Κωνσταντίνος


Σχολιάστε

Top