Μουσική Δραστηριότητα

ΑΠΟ: nikolopk18 - Μάι• 24•19
Μουσική Δραστηριότητα

[video https://www.youtube.com/watch?v=q5st2PqliV4]

Ένα παιχνίδι μουσικής με παραδοσιακά τραγούδια. Η διακρατική ομάδα μουσικής TG1 συλλέγει παρουσιάσεις με τις οποίες οι συνεργαζόμενες τάξεις διδάσκουν η μία την άλλη ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Κάθε τάξη έργων μελετά τα τραγούδια των συνεργατών, τα κείμενά τους και γράφει ερωτήσεις, κάθε ερώτηση με τη σωστή απάντησή της και τρία άσχετα .Οι απαντήσεις είναι στο φόρουμ των μαθητών και να καταλήξουν, συναινετικά, σε 4 ερωτήσεις, μία για κάθε χώρα. Τέλος, προσθέτουν τις 4 ερωτήσεις με τις σωστές απαντήσεις και τις άσχετεςε σε ένα έγγραφο Google

Εργαλεία ΤΠΕ: Soundcloud, Google doc Lensoo
Υπεύθυνος καθηγητή: Jaanika (Εσθονία)
Τα παιδιά έχουν να αξιολογήσουν τα τραγούδια με Έντυπο Google και όνομα, να γράψουν ποιας χώρας είναι το τραγούδι και να γράψουν τι τους άρεσε και τι έμαθαν.

Σχολιάστε

Top