Παρουσίαση eTwinning ομίλου: Reporters

ΑΠΟ: minasnik18 - Ιουλ• 17•19
Παρουσίαση eTwinning ομίλου: Reporters
Παρουσιάσαμε τους ομίλους eΤwinning που οργανώθηκαν φέτος για πρώτη φορά στο σχολείο μας . Το 100 δημοτικό σχολειό Ηλιούπολης βραβεύτηκε ως σχολείο 

Σχολιάστε

Top