Έναρξη λειτουργίας ομίλων eTwinning

ΑΠΟ: ntalikon18 - Μάι• 24•19

Στο πλαίσιο των δράσεων που έχει αναλάβει το 10ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης, μετά τη διάκρισή του ως Σχολείο eTwinning, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’, της Ε΄και της Στ΄τάξης συμμετέχουν σε Ομίλους eTwinning που λειτουργούν εθελοντικά μετά το πρωινό υποχρεωτικό ωράριο των μαθημάτων. Οι Ομάδες eTwinning (eTwinning Clubs)

ιδρύθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για να ενισχύσουν την Ψηφιακή Ασφάλεια του σχολείου (Ομάδα Ψηφιακής Ασφάλειας – eSafety Club), για να διαδώσουν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των έργων eTwinning όλων των τάξεων με τη δημοσίευση ελληνόφωνου και αγγλόφωνου περιοδικού (Ομάδα Δημοσιογράφων- Reporters Club) και για να εκπαιδεύσουν ψηφιακά αναλφάβητους ενήλικες στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου (Ομάδα Εκπαιδευτών Ενηλίκων – EduWebbers Club). Τα παιδιά επέλεξαν τον Όμιλο που επιθυμούσαν και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην πρώτη συνάντηση των ομάδων τους τον Δεκέμβριο του 2018 οπότε και ενημερώθηκαν για το πλάνο δράσης της ομάδας και τις δικές τους υποχρεώσεις.

Σχολιάστε

Top